Klachtenregeling

Klachten over BSR

Omgaan met klachten over BSR behandeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Door aansluiting bij Quasir, expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn en Stichting Zorggeschil, voldoet onze praktijk aan deze eisen.

Dat houdt in dat we het voor u makkelijker maken om klachten bespreekbaar te maken of in te dienen. We hanteren hierbij een drietal stappen:

  1. BSR-practitioner Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt. Graag komen we er samen met u uit.
  2. Klachtenfunctionaris Bent u niet tevreden over de uitkomst van dat gesprek of mocht u het om welke reden dan ook niet prettig vinden om het rechtstreeks met ons te bespreken, dan bieden wij u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.
    Link: https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/
  3. Geschilleninstantie Als de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, kunt u zich vervolgens wenden tot Stichting Zorggeschil, een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Stichting Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Links: https://zorggeschil.nl/melding/