BSR de Praktijk centrum voor Body Stress Release Amsterdam stijfheid

Werkwijze

Bij Body Stress Release zoekt de practitioner naar de exacte locaties van spanning in het lichaam. Door de releases – het geven van besliste, handmatige impulsen op de juiste plek en in de juiste richting – wordt het lichaam er aan herinnert dat er bepaalde blokkades zijn die opgeruimd moeten worden. Zo activeert deze techniek het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

Body Stress Release zet een proces in gang van loslaten en herstellen. De ervaring heeft geleerd dit proces op te starten met drie afspraken, op de 1ste, de 4de en de 11de dag. Dit gebeurd om nauwkeurig in de gaten te houden hoe het lichaam reageert.

Tijdens het eerste bezoek voeren we een  intake gesprek. Je krijgt uitleg over Body Stress Release waarna een behandeling volgt. Na de behandeling is er ruimte voor jouw vragen en krijg je adviezen mee. Dit eerste bezoek duurt ca. 60 minuten.

De vervolgbehandelingen duren ca. 45 minuten. Vooraf aan elke behandeling nemen we kort door wat je hebt ervaren. Na de behandeling, zal je lichaam het teveel aan opgebouwde en vastgezette spierspanning laag voor laag loslaten, waardoor de veerkracht van het spierstelsel uiteindelijk zal herstellen. Dit proces heeft tijd nodig en is voor iedereen verschillend.

Na je derde behandeling wordt aan de hand van dit individuele proces per keer bekeken wanneer de vervolgbehandelingen nodig zijn.

Je kan verwachten dat als lichaamsspanning recent is ontstaan het proces van loslaten vrij snel kan plaatsvinden. Wanneer lichaamsspanning echter gedurende langere tijd (mogelijk al jaren) aanwezig is, zullen er meer behandelingen nodig zijn.

Tijdens de behandeling blijft je volledig gekleed. Wel vraag ik je jouw schoenen uit te doen.

Body Stress Release is helder en mild voor iedereen: man of vrouw, jong of oud, ziek of gezond.